Microsoft – เรียนรู้เทคโนโลยีจากไมโครซอฟต์ฟรี พร้อม Certificate เมื่อเรียนจบ ..

Microsoft – ของฟรีก็มีในโลก เทคโนโลยีของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟต์ เรียกได้ว่ามีหลากหลาย ซึ่งทางไมโครซอฟต์เอง ก็ได้เปิด Academy สำหรับเรียนรู้และฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมทั้ง Mobile develop , Web Develop ,  Database develop  รวมไปถึงเรื่องที่กำลังมาแรงอย่าง Big

Read more